تبلیغات
با هم دوست باشیم - جوشنی میسازم از نامهایت

با هم دوست باشیم

یا من هو فی عهده وفی،  ای که در عهدش وفادار است،

یا من هو فی وفائه قوی،  ای که در وفایش قدرتمند است

یا من هو فی قوته علی،  ای که در قدرتش بلند مقام است،

یا من هو فی علوّه قریب،   ای که در برتری نزدیک است 

یا من هو فی قربه لطیف،  ای که در نزدیکی لطیف است ،

یا من هو فی لطفه شریف،  ای که در لطف خود شریف است 

یا من هو فی شرفه عزیز،  ای که در شرافتش عزیز است ،

یا من هو فی عزّه عظیم،  ای که در عزتش بزرگوار است

یا من هو فی عظمته مجید،  ای که در بزرگی آبرودار است،

یا من هو فی مجده حمید.ای که در آبروی خود ستوده است.


سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار یا رب
پاکی ای خدایی که جز تو نیست بفریاد برس بفریاد برس خلاصمان کن از آتش ای خدا

مختص آقا ابوالفضل!
نوشته شده در جمعه 11 شهریور 1390 ساعت 11:13 ب.ظ توسط هاشم بهادری نظرات |Design By : P I C H A K . N E T