تبلیغات
با هم دوست باشیم - غصه چرا؟

با هم دوست باشیم

این متنو داداش محمود داد
دیدم قشنگه گذاشتم شاید مفید باشه! ماه من ، غصه چرا ؟! آسمان را بنگر ، که هنوز، بعد صدها شب و روز

 مثل آن روز نخست

 گرم وآبی و پر از مهر ، به ما می خندد !

 یا زمینی را که، دلش ازسردی شب های خزان

 نه  شکست و نه گرفت !

 بلکه از عاطفه لبریز شد و

 نفسی از سر امید کشید

 ودر آغاز بهار ، دشتی از یاس سپید

 زیر پاهامان ریخت ،

 تا بگوید که هنوز، پر امنیت احساس خداست !

 ماه من غصه چرا !؟!

 تو مرا داری و من

 هر شب و روز ،

 آرزویم ، همه خوشبختی توست !

 ماه من ! دل به غم دادن و از یاس سخن ها گفتن

 کارآن هایی نیست ، که خدا را دارند ...

 ماه من ! غم و اندوه ، اگر هم روزی، مثل باران بارید

 یا دل شیشه ای ات ، از لب پنجره عشق ، زمین خورد و شکست،

 با نگاهت به خدا ، چتر شادی وا کن

 وبگو با دل خود ،که خدا هست ، خدا هست !

 او همانی است که هر لحظه دلش می خواهد ، همه زندگی ام ،

 غرق شادی باشد ....

 ماه من !

 غصه اگر هست ! بگو تا باشد !

 معنی خوشبختی ،

 بودن اندوه است ...!

 این همه غصه و غم ، این همه شادی و شور

 چه بخواهی و چه نه ! میوه یک باغند

 همه را با هم و با عشق بچین ...

 ولی از یاد مبر،

 پشت هرکوه بلند ، سبزه زاری است پر از یاد خدا

 و در آن باز کسی می خواند ،

 که خدا هست ، خدا هست

 و چرا غصه ؟ چرا !؟!


نوشته شده در چهارشنبه 1 تیر 1390 ساعت 03:49 ب.ظ توسط هاشم بهادری نظرات |Design By : P I C H A K . N E T