تبلیغات
با هم دوست باشیم - حقیقت عشق

با هم دوست باشیم

اگر عشق یک کلمه بود. شاید در اثر غفلت ما از بین میرفت و اثری از آن باقی نمی ماند.

اگر عشق یک احساس بود  برای هر کسی عتشق شدن طبیعی می شد.

 اگر عشق با یک جمله معنا می شد  وسعت آن هرگز قابل درک نبود.

اما عشق یک کلمه است که در یک دنیا معنا میشود و باید کسی را به وسعت دنیا دوست داشت تا حقیقت آن درک شود!!!


نوشته شده در دوشنبه 2 خرداد 1390 ساعت 03:15 ب.ظ توسط هاشم بهادری نظرات |Design By : P I C H A K . N E T