تبلیغات
با هم دوست باشیم - درباره من

با هم دوست باشیممحمد هاشم بهادری
حدود 20 سال دارم
دانشجوی فناوری اطلاعات دانشگاه سجاد مشهدم
خودمم مشهد به دنیا اومدم
دیکه بقیه ی اطلاعات شخصیه!!!


Design By : P I C H A K . N E T